Florentine Gold ال بی: واکس مطلاکاری 30ml 0 0 محلول طلاکاری ساخته شده با رنگدانه های متالیک | این رنگدانه ها دارای رنگ های متالیک و درخشنده | دارای پوشش بالا | غیر حلال در برابر آب | مقاوم در برابر آب و هوا

ONNOC7Jال بی: واکس مطلاکاری Florentine Gold فروش اینترنتی قیمت

Florentine Gold ال بی: واکس مطلاکاری 30ml 0 0 محلول طلاکاری ساخته شده با رنگدانه های متالیک | این رنگدانه ها دارای رنگ های متالیک و درخشنده | دارای پوشش بالا | غیر حلال در برابر آب | مقاوم در برابر آب و هوا


طیف رنگی مشابه