بافت متوسط-56x76 آرچ: مقوای آبرنگ کلدپرس (بافت متوسط) 300gr 300gr 0 بدون اسید | ساخته شده از 100% پنبه | مستحکم و پایدار | مقاوم در برابر خراش، شست و شو و پاک کردن رنگ | شفافیت و شدت اصلی آبرنگ را حفظ می کند

ONNOC7Jآرچ: مقوای آبرنگ کلدپرس (بافت متوسط) بافت متوسط-56x76 فروش اینترنتی ق

بافت متوسط-56x76 آرچ: مقوای آبرنگ کلدپرس (بافت متوسط) 300gr 300gr 0 بدون اسید | ساخته شده از 100% پنبه | مستحکم و پایدار | مقاوم در برابر خراش، شست و شو و پاک کردن رنگ | شفافیت و شدت اصلی آبرنگ را حفظ می کند


طیف رنگی مشابه