چسب دائمی پ ب اُ: مکمل رنگ پارچه 45ml 0 0 از این محصول جهت چسباندن ایتم های تزیینی مربوط به پارچه استفاده می شود، چسب پارچه قابلیت شستشو تا 40 درجه سانتی گراد را دارد

ONNOC7Jپ ب اُ: مکمل رنگ پارچه چسب دائمی فروش اینترنتی قیمت

چسب دائمی پ ب اُ: مکمل رنگ پارچه 45ml 0 0 از این محصول جهت چسباندن ایتم های تزیینی مربوط به پارچه استفاده می شود، چسب پارچه قابلیت شستشو تا 40 درجه سانتی گراد را دارد


طیف رنگی مشابه