صمغ دامار-100ml اشمینک: صمغ دامار- 50093 100ml 0 0 صمغ دامار طبیعی گرفته شده از نوعی درخت کاج به نام Palembang | موجود در دانه ها و حبه های ریز | برای تولید رنگ، مدیوم، امولسیون تمپرا و وارنیش، حلال در روغن و ت

ONNOC7Jاشمینک: صمغ دامار- 50093 صمغ دامار-100ml فروش اینترنتی قیمت

صمغ دامار-100ml اشمینک: صمغ دامار- 50093 100ml 0 0 صمغ دامار طبیعی گرفته شده از نوعی درخت کاج به نام Palembang | موجود در دانه ها و حبه های ریز | برای تولید رنگ، مدیوم، امولسیون تمپرا و وارنیش، حلال در روغن و ت


طیف رنگی مشابه