خمیر ترک-60ml اشمینک: خمیر ترک- 50545 60ml 0 0 خمیر اکریلیک عالی، سفید ، یکنواخت و بسیار جاذب | کاربرد با براش یا کاردک | موجود در حجم های 60 میلی لیتر و 300 میلی لیتر

ONNOC7Jاشمینک: خمیر ترک- 50545 خمیر ترک-60ml فروش اینترنتی قیمت

خمیر ترک-60ml اشمینک: خمیر ترک- 50545 60ml 0 0 خمیر اکریلیک عالی، سفید ، یکنواخت و بسیار جاذب | کاربرد با براش یا کاردک | موجود در حجم های 60 میلی لیتر و 300 میلی لیتر


طیف رنگی مشابه