ژل ایجاد بافت براق-300ml اشمینک: ژل ایجاد بافت براق- 50520 300ml 0 0 ژل تکسچر اکریلیک | قوام بالا | بعد از خشک شدن لایه ای نازک و براق تشکیل می دهد | موجود در حجم های 60 میلی لیتر و 300 میلی لیتر

ONNOC7Jاشمینک: ژل ایجاد بافت براق- 50520 ژل ایجاد بافت براق-300ml فروش اینتر

ژل ایجاد بافت براق-300ml اشمینک: ژل ایجاد بافت براق- 50520 300ml 0 0 ژل تکسچر اکریلیک | قوام بالا | بعد از خشک شدن لایه ای نازک و براق تشکیل می دهد | موجود در حجم های 60 میلی لیتر و 300 میلی لیتر


طیف رنگی مشابه