لاک آیروکالر-250ml اشمینک: لاک آیروکالر- 50604 250ml 0 0 بعد از خشک شدن لایه نازک شفاف، بی رنگ، براق، غیر قابل حل در آب و الاستیک تشکیل می دهد | موجود در حجم های 125 میلی لیتر و 250 میلی لیتر

ONNOC7Jاشمینک: لاک آیروکالر- 50604 لاک آیروکالر-250ml فروش اینترنتی قیمت

لاک آیروکالر-250ml اشمینک: لاک آیروکالر- 50604 250ml 0 0 بعد از خشک شدن لایه نازک شفاف، بی رنگ، براق، غیر قابل حل در آب و الاستیک تشکیل می دهد | موجود در حجم های 125 میلی لیتر و 250 میلی لیتر


طیف رنگی مشابه