بافت درشت-76x56 آرچ: مقوای آبرنگ راف (بافت درشت) 300gr 300gr 0 بدون اسید | ساخته شده از 100% پنبه | مستحکم و پایدار | مقاوم در برابر خراش، شست و شو و پاک کردن رنگ | شفافیت و شدت اصلی آبرنگ را حفظ می کند

ONNOC7Jآرچ: مقوای آبرنگ راف (بافت درشت) بافت درشت-76x56 فروش اینترنتی قیمت

بافت درشت-76x56 آرچ: مقوای آبرنگ راف (بافت درشت) 300gr 300gr 0 بدون اسید | ساخته شده از 100% پنبه | مستحکم و پایدار | مقاوم در برابر خراش، شست و شو و پاک کردن رنگ | شفافیت و شدت اصلی آبرنگ را حفظ می کند


طیف رنگی مشابه