بافت ریز-56x76 آرچ: مقوای آبرنگ هات پرس (بدون بافت) 300gr 300gr 0 بدون اسید | ساخته شده از 100% پنبه | مستحکم و پایدار | مقاوم در برابر خراش، شست و شو و پاک کردن رنگ | شفافیت و شدت اصلی آبرنگ را حفظ می کند

ONNOC7Jآرچ: مقوای آبرنگ هات پرس (بدون بافت) بافت ریز-56x76 فروش اینترنتی قیم

بافت ریز-56x76 آرچ: مقوای آبرنگ هات پرس (بدون بافت) 300gr 300gr 0 بدون اسید | ساخته شده از 100% پنبه | مستحکم و پایدار | مقاوم در برابر خراش، شست و شو و پاک کردن رنگ | شفافیت و شدت اصلی آبرنگ را حفظ می کند


طیف رنگی مشابه