صمغ دامار-1l اشمینک: صمغ دامار- 50093 1l 0 0 صمغ دامار طبیعی گرفته شده از نوعی درخت کاج به نام Palembang | موجود در دانه ها و حبه های ریز | برای تولید رنگ، مدیوم، امولسیون تمپرا و وارنیش، حلال در روغن و ترپانتی

ONNOC7Jاشمینک: صمغ دامار- 50093 صمغ دامار-1l فروش اینترنتی قیمت

صمغ دامار-1l اشمینک: صمغ دامار- 50093 1l 0 0 صمغ دامار طبیعی گرفته شده از نوعی درخت کاج به نام Palembang | موجود در دانه ها و حبه های ریز | برای تولید رنگ، مدیوم، امولسیون تمپرا و وارنیش، حلال در روغن و ترپانتی


طیف رنگی مشابه