استیک آبرنگ وینزور و نیوتن ❖     : همان فرمولاسیون مجموعه آبرنگ حرفه ای ❖     : دارای رنگدانه بالا و مقاوم در برابر نور ❖     : قابل استف

ONNOC7J


وینزور و نیوتن: استیک آبرنگ

Scarlet Lake: 603

پوشانندگی : اعلام نشده
مقاومت در برابر نور : اعلام نشده
گروه بندی قیمتی: 2