استیک آبرنگ دنیل اسمیت ❖     آسان برای استفاده ❖     کاملاً با آبرنگ های فوق العاده زیبای دانیل اسمیت ترکیب می شود ❖     نتایج عالی هنگام

ONNOC7J


دنیل اسمیت: استیک آبرنگ

Phthalo Green (Yellow Shade): 026

شاخص رنگدانه: PG36
پوشانندگی: شفاف
مقاومت در برابر نور: عالی