استیک آبرنگ دنیل اسمیت ❖     آسان برای استفاده ❖     کاملاً با آبرنگ های فوق العاده زیبای دانیل اسمیت ترکیب می شود ❖     نتایج عالی هنگام

ONNOC7J


دنیل اسمیت: استیک آبرنگ

Imperial Purple: 040

شاخص رنگدانه: PB29, PV19
Transparency: Semi Transparent
مقاومت در برابر نور: عالی